Početna » Štampa etikete » Etikete i ambalaža za farmaciju

Etikete i ambalaža za farmaciju

Upotreba farmaceutskih proizvoda može značajno da utiče na zdravlje i dobrobit potrošača i od suštinskog je značaja da informacije predstavljene na etiketi – posebno u vezi sa uputstvima za upotrebu, rokovima trajanja i listama sastojaka – budu jasne i tačne.

Farmaceutski proizvodi moraju poštovati stroge propise o obeležavanju kako bi bili sigurni da potrošači tačno znaju šta dobijaju i kako da to koriste. U nastavku dajemo pregled nekih od ključnih razmatranja u vezi sa farmaceutskim etiketama.

Trajnost

Kako etikete na farmaceutskim i nutricionističkim proizvodima sadrže vitalne informacije za potrošača, one moraju ostati na svom mestu i biti čitljive tokom celog životnog veka proizvoda. Iz ovih razloga, one su dizajnirane i konstruisane da izdrže naprezanja koja se obično javljaju tokom distribucije i skladištenja.

Formatiranje

Farmaceutske etikete moraju da koriste font odgovarajuće vrste i veličine da bi se obezbedila čitljivost. Pored toga, jezik i organizaciju treba izabrati imajući na umu tačnost i čitljivost.

Materijal

Kada je u pitanju izbor materijala, propisi za farmaceutske etikete su manje strogi nego za farmaceutska pakovanja. Međutim, opšte pravilo je da se biraju materijali sa malom migracijom kako bi se izbegla kontaminacija proizvoda.

informacije o proizvodu

Svaka vrsta leka i medicinskog uređaja dolazi sa svojom listom šta može, a šta ne može biti uključeno na etiketi proizvoda. 

Dokaz o kvalitetu

Kada se nalepnice proizvoda odštampaju, treba ih temeljno proveriti da li su dosledne i tačne. Pored toga, proizvođač treba da ima mere kontrole kvaliteta kako bi sprečio da pogrešna etiketa bude uparena sa pogrešnim proizvodom.

Bilo da se radi o etiketama na samom proizvodu ili ambalaža, možemo vam pomoći da ostavite pravi utisak koji traje. Štampamo kvalitetne etikete i kvalitetnu ambalažu. Vaše poizvode oplemenjujemo zlatotiskom, UV lakirnjem, blindrukom i plastifikacijom. 

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte

Mob. 063 770 1571

Mail: etiketebeograd@gmail.com